มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษา

คณาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือนักศึกษา กรณีที่บ้านได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย