“รัฐศาสตร์สัมพันธ์ 62”

"รัฐศาสตร์สัมพันธ์"

เชิญชมฟุตบอลดาราและกิจกรรมบนเวทีมากมาย

นำโดยนักศึกษา นายธนวัต ปรีดาภัชรสกุล และคณะรัฐศาสตร์
นาย ภัทรพล แก้วสกุณี (พี่เค จากละครเรื่องสารวัตรใหญ่)

ทีมคณาจารย์นักศึกษา
ผศ.ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์
ส.ส.สุรชัย นพขำ นักศึกษา ป.โท คณะรัฐศาสตร์

กำหนดการ

งานวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 - 18.00 น.
ณ สนามวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

11.00 น. เลี้ยงพระเพลจำนวน 9 รูป
13.30 น. เเข่งขันกีฬา
16.00 น. พบกับทีมดารา ปะทะ ทีมคณาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
18.00 น. ทานอาหารร่วมกัน