ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE

วันอังคาร- วันอาทิตย์ 08.00 น. - 17.00 น.
140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
[email protected] โทร.02-975-6999 หรือ 02-975-6952